SEO
ZDARMA

Specialista na on-line marketing

Praktické „náhradní plnění“ v praxi
Pátek, 17 Únor 2017 / RUBRIKA:

Praktické „náhradní plnění“ v praxi

Zajímají vás informace o možnostech a výhodách „náhradního plnění“? Přečtěte si v tomto článku praktické rady a tipy, co obnáší „náhradní plnění“, jak funguje. A hlavně, proč zvolit právě tuto výhodnou cestu pro splnění vaší povinnosti jako zaměstnavatele – zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Na konkrétním příkladu naší sociální firmy PTL, s.r.o. se dozvíte o fungování teorie v praxi!

Co je tzv. „náhradní plnění“?

Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP), ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Nařizuje to zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb., §§ 81–83.

Možnosti plnění povinného podílu, které zákon stanovuje:

 1. Vlastní zaměstnávání OZP ve výši 4 % ze všech zaměstnanců.
 2. Finanční odvod státu.
 3. Náhradní plnění.
 4. Vzájemná kombinace těchto možností.

Pokud zaměstnavatel nevyužije ani jednu výše uvedenou možnost, a tím nesplní povinný podíl, Úřad práce mu může vyměřit pokutu až 1.000.000,- Kč.

V našem článku se více zaměříme na možnost č. 3) 

Poskytovatel „náhradního plnění“ a jeho povinnosti

Povinnosti poskytovatelů náhradního plněníPoskytovat tzv. „náhradní plnění“ může společnost zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Musí ovšem splnit spoustu zákonných podmínek, které se od 1. 1. 2015 ještě rozšířily.

Pro jistotu si pojďme některé z nich připomenout:

 • Poskytovatel náhradního plnění má povinnost požádat Úřad práce o vymezení chráněného pracovního místa a sepsat písemnou dohodu (§ 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).
 • Pokud poskytovatel tuto dohodu nemá, není podle zákona oprávněn poskytovat náhradní plnění.
 • Poskytovatel má spočítaný svůj roční limit podle počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením (OZP), a pouze do této výše může poskytnout faktury s náhradním plněním.
 • Faktury musí registrovat ve zvláštní evidenci.

Praktické rady pro využití služeb od poskytovatele

 1. Zajistěte si náhradní plnění už na jaře. Ke konci roku se může stát, že bude mít váš poskytovatel již vyčerpaný limit.
 2. Zatím neexistuje centrální registr všech poskytovatelů náhradního plnění.
 3. Ověřte si, zda má poskytovatel oprávnění. Požádejte ho o kopii dohody s Úřadem práce.
 4. Čestné prohlášení v daném čtvrtletí, které se přikládá k faktuře, není konečným dokladem.
 5. Poskytovatel vám musí poslat v lednu ještě čestné prohlášení za celý rok.

Praktické údaje pro zaměstnavatele – odběratele

Plnění povinného podílu – včetně způsobů plnění – písemně oznamte místně příslušnému úřadu práce nejpozději do 15. února 2017.

Povinný podíl za 1 zaměstnance OZP splníte náhradně odběrem služeb či zadáním zakázek ve výši 7násobku průměrné měsíční mzdy 2017 (I.-III. čtvrtletí).

 • Zákon stanovuje každému poskytovateli limit ve výši 36násobku průměrné měsíční mzdy – za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku – za 1 OSP.
 • Pokud využijete možnosti plnění odvodem do státního rozpočtu – za rok 2016 činí výše odvodu za jednoho přepočteného zaměstnance 67 500,- Kč – příslušnou částku na účet úřadu práce odvedete nejpozději do 15. února 2017.
 • Existuje limit poskytnutého náhradního plnění všem odběratelům v kalendářním roce – částka 932 508 Kč, násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok.
 • Roční limit poskytnutého náhradního plnění každému jednotlivému odběrateli = násobku 181 321 Kč a skutečného počtu zaměstnaných OZP u poskytovatele za předchozí kalendářní rok.

Naše firma poskytuje „náhradní plnění“

Jsme mladá firma na Vysočině. V oblasti poskytování internetových služeb funguje sice již 16 let, ale jako sociální podnik působíme od září 2016. Poskytujeme specializované komplexní služby v oblasti internetového marketingu.

 •  V současné době zaměstnáváme sedm osob, z toho šest OZP.
 •  Splňujeme zákonem dané podmínky pro možnost poskytování náhradního plnění.
 •  Získali jsme oprávnění poskytovat náhradní plnění – Dohoda s Úřadem práce je vám k dispozici.

Příklad –  naše služby a „náhradní plnění“

Uveďme si příklad výpočtu náhradního plnění za rok 2016:Výpočet náhradního plnění

Vychází se z průměrné měsíční mzdy (PMM) za rok 2016 (1. – 3. čtvrtletí) = 27 000 Kč.

Dejme tomu, že vaše firma má 25 zaměstnanců, při zaměstnávání OZP a splnění 4 % povinného podílu by měla zaměstnávat 1 OZP (25 x 0,04 = 1).

Vyberete si služby v rámci náhradního plnění v minimálním objemu 7násobku PMM za každou OZP, kterou byste měli zaměstnávat („1 OZP“ 7 x 27 000 = 189 000 Kč).

To pro vás znamená, že pokud si u nás objednáte naše SEO služby za cenu 15 750 Kč měsíčně, firma efektivně investuje do potřebných služeb a máte „po starostech“ (189 000 Kč /12 měsíců).

Rozhodnete-li se pro přímý odvod státu, zaplatíte 2,5násobek PMM za každou OZP („1 OZP“ 2,5 x 27 000 = 67 500 Kč).

Úspora při náhradním plnění odpovídá částce 67 500 Kč, kterou by musela vaše firma odvést státu přímo.

S využitím „náhradního plnění“ ušetříte v tomto případě 5 625 Kč měsíčně (67 500/12)!

Vaše další výhody, pokud využijete „náhradní plnění“ u nás?

Především splníte státem uloženou povinnost.

Můžete zároveň efektivně optimalizovat výdaje vaší firmy a současně získávat užitečné služby v oblasti internetového marketingu.

A jako velký bonus na závěr – dobrý pocit, že tím nepřímo podporujete zaměstnávání zdravotně hendikepovaných lidí, pro které se konečně každým takovým krokem začíná blýskat na lepší časy.

Vyzkoušejte si naše služby, ať víte, do čeho jdete

Zaujala vás nabídka naší firmy na náhradní plnění? Tak nekupujte zajíce v pytli!

Máme pro vás seriózní nabídku, jak zjistit, zda pro vás budou naše služby užitečné. Získáte tak kvalitně zpracovaný produkt. Klikněte zde pro nabídku SEO služby zdarma.

Využijte možnosti si zcela ZDARMA naše služby vyzkoušet a prověřit si nás!

 

 

SDÍLEJ:
Napsat komentář
Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

×
TOP
Podpora