Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)

Správcem osobních údajů je PTL, s.r.o., se sídlem Senožaty 75, 394 56, IČ 26 02 57 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 9844 (dále jen PTL).

Jaké osobní údaje PTL shromažďuje a zpracovává?

PTL v souvislosti s požadavky zájemců o jeho produkty a služby (dále jen „uživatel“) shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje tzv. subjektů údajů:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mail.

Uživatel může být také požádán, aby si vybral uživatelské jméno a heslo. Heslo je ukládáno vždy v zašifrované podobě (HASH) a správce osobní údajů nemá k jeho obsahu přístup.

Za určitých okolností může být též ukládána a dále zpracovávána IP adresa uživatele.

Používání Cookies a dalších „sledovacích“ technologií

Když používáte tuto stránku, my nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Používáme tyto charakteristiky pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejích služeb. Tato stránka může také použít tyto charakteristiky prostředí pro měření návštěvnosti na stránce a v určitých případech, aby přinesla příležitosti, které by vás mohly zajímat.

Cookies značí malé množství informace, které webová stránka přenáší na pevný disk počítače. Používáme cookies pro zjednodušení přístupu návštěvníků ke službám na míru dle jejich potřeb a zájmů, zejména z následujících důvodů:

 1. Princip cookies se používá k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu), takže návštěvník pak nemusí opakovaně tyto informace vkládat, když se na stránku vrací.
 2. Cookies umožňují personalizovat uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje, díky kterým může konkretizovat nabízené služby. Díky cookies tak daný server třeba ví, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké položky jste měli uložené v nákupním košíku.
 3. Webová analytika. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookies ukládají identifikátor návštěvníka, typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a internetovou adresu vašeho počítače a někdy i čas návštěvy a další informace. Použitím téhož identifikátoru pak mohou chování uživatele na jiných stránkách sledovat.
 4. Cílení a vyhodnocování reklamy. Cookies usnadňují personalizaci, takže umožňují lepší cílení a následně i relevantnější vyhodnocení nabízených reklam.

PTL může také shromažďovat data používáním “pixel tags”, “webovými majáky”, “průhlednými GIF” nebo podobnými nástroji (souhrnně nazývanými “tagy”), které nám umožňují sledovat, kdy navštěvujete naši stránku. Prostřednictvím tagů nemáme přístup k žádným osobním informacím o vás, ale získáváme agregovaná data (např. stránky, které návštěvníci navštěvují, obvyklé operační systémy, verze prohlížeče apod.), které mohou být použity pro vylepšení vaší on-line zkušenosti.

Tuto stránku můžete používat i bez schválení cookies, ovšem přijdete o některé funkcionality a uživatelský komfort.

Údaje ostatních subjektů

U podnikatelů a právnických osob jsou navíc shromažďovány a zpracovávány následující údaje:

 • jméno firmy,
 • IČ,
 • DIČ (je-li účelné),
 • adresa sídla,
 • adresa WWW stránek,
 • odvětví.

 

K jakým účelům PTL osobní údaje využívá a zpracovává?

PTL používá osobní údaje pro:

 • vyřizování objednávek produktů a služeb,
 • administraci přihlášek na akce (semináře, konference),
 • poskytování podpory zákazníkům,
 • poskytování přístupu uživatelům do uzavřených částí naší stránky,
 • upozorňování uživatelů na novinky, speciální nabídky, doplňující produkty a služby formou newsletteru,
 • průběžný kontakt s uživateli (formou telefonu nebo e-mailu),
 • kontaktování uživatele, pokud to bude nezbytné pro některý z výše uvedených účelů.

Uživatel může odmítnout udělení souhlasu se zpracováním údajů za účelem upozorňování uživatelů na novinky, speciální nabídky, doplňující produkty a služby formou newsletteru. Neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na poskytnutí objednaných služeb.

V případě chování, které ohrožuje chod naší webové stránky můžeme uložit a zpracovat také IP adresu takového uživatele.

Jak dlouho PTL údaje zpracovává?

PTL zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu s PTL nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. Neudržujeme osobní informace déle, než je nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou získávána.

Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení svého účtu na webu PTL, pokud tento účet není vázán na vyřizovanou objednávku. Stejně tak je možné kdykoliv požádat o ukončení odběru newsletteru a následnému výmazu e-mailové adresy a souvisejících údajů z databáze. Tyto požadavky budou vyřízeny do 48 hodin od jejich prokazatelného obdržení, tj. potvrzení přijetí požadavku ze strany PTL. Zpravidla formou potvrzovacího e-mailu.

U uživatelů jsou data uchovávána po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále 3 roky po jeho ukončení, nepožádá-li zákazník o výmaz svých údajů dříve. Za počátek smluvního vztahu je považován souhlas se zpracováním osobních údajů respektive objednávka některého produktu nebo služby.

Z důvodu zachování účetní transparentnosti nemohou být vymazána data o uskutečněných objednávkách, ale na základě požadavku zákazníka budou po ukončení smluvního vztahu tato data anonymizována, tj. nebude možné k uskutečněné objednávce přiřadit odpovídající osobní údaje.

Musím osobní údaje PTL poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smluvního vztahu s PTL dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění objednaných služeb. Těmi jsou zejména: jméno, telefonní číslo a e-mail v případě zájmu o placené nebo zvýhodněné služby.

Z jakých zdrojů PTL osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s využitím našich produktů a služeb. Např. vyplnili jste formulář objednání newsletteru na naší stránce, zaregistrovali jste se na nějakou akci, objednali jste si nějakou službu či produkt v našem e-shopu, vyplnili jste naší on-line nebo off-line anketu atd.

Jakým způsobem PTL zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolu. PTL disponuje moderními technickými i bezpečnostními prostředky, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před jejich ztrátou nebo neoprávněným přístupem, přenosem nebo jiným možným zneužitím.

Web PTL je provozován na zabezpečeném SSL protokolu a veškerý přenos dat přes formuláře webu je šifrován proti odposlechnutí. Šifrovaným přenosem probíhá i komunikace s třetími stranami (MailChimp, Google, Facebook, Microsoft). Interní dokumenty a přehledy jsou ukládány v cloudovém úložišti OneDrive s nastavenými přísnými pravidly na přístup k jednotlivým souborům.

Zaměstnanci provozovatele, kteří pracují s osobními údaji musí nakládat s těmito informacemi důvěrně a nemají dovoleno používat tyto údaje pro účely nesouvisející s podnikáním PTL nebo je poskytovat neautorizovaným třetím stranám. Díky nastaveným pravidlům má každý přístup pouze k těm údajům, které potřebuji pro výkon své činnosti, naplňování požadavků uživatelů. Nakládání s osobními údaji je monitorováno a zaznamenáváno a je tak možné i zpětně dohledat případné neoprávněné nakládání s uloženými daty.

Kontrolní a bezpečnostní mechanismy, stejně jako povinnosti zaměstnanců PTL s ohledem na ochranu osobních údajů, jsou popsány v interní směrnici č. 1/2018.

Komu PTL osobní údaje poskytuje nebo předává?

PTL předává osobní údaje orgánům státní správy v případě jejich zákonných požadavků. PTL může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama PTL.

PTL má uzavřené zpracovatelské smlouvy s těmito subjekty:

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případech, kdy PTL zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat až na omezení uvedená výše.

Jak PTL informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Uživatel je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když společnosti PTL poskytuje některé osobní údaje, a to formou odkazu na tento dokument, který je veřejně dostupný na internetové stránce PTL: https://www.ptl.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Odpovědnou osobou PTL, která dohlíží na ochranu osobních údajů je jednatel společnosti Vít Skála, tel.: 603 584 550, e-mail: info@ptl.cz. Na tuto osobu se můžete obracet s veškerými dotazy, požadavky a námitkami ohledně zpracování vašich osobních údajů.

V případě nespokojenosti řešení vašeho požadavku s odpovědnou osobou se můžete obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Platnost Zásad

Tyto Zásady mohou být kdykoliv změněny vystavením nových Zásad na webové adrese: https://www.ptl.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Ti, jejichž údaje jsou již zpracovávány budou o nových Zásadách informováni e-mailem. V případě nesouhlasu s novým zněním Zásad je možné požádat o výmaz osobních údajů uživatelů s omezením na zákonné požadavky.

Tyto Zásady jsou platné od 18. 5. 2018